(0 votes, average 0 out of 5)

horaПомощите се раздават по Европейска програма за социално подпомагане на граждани от ЕС, чрез Международния Червен кръст.

В списъка за тази година са попаднали 836 лица, като 166 от тях са майки в неравностойно положение – самотни, с деца с увреждания и многодетни и други бедни хора. Доброволците от Червения кръст раздадоха брашно, ориз, нишесте, консерви, вафли и други. Онази част от продуктите, които не са потърсени ще бъдат разпределени между хора, които са също в нужда, съобщиха от „Социален патронаж” Гоце Делчев.

agencia.bg