(0 votes, average 0 out of 5)

Atanas Kambitov 1Стойността на проекта е 2 079 445 лева, а изпълнението му е възложено на три фирми.

Кметът на общината д-р Атанас Камбитов ще даде старт на строително-монтажните работи на обекта, който се намира в жилищен комплекс „Ален мак”, в близост до двора на Девето основно училище „Пейо Яворов”. В съседство ще бъде разположен и вторият център, а третият ще бъде открит на по-късен етап в жилищен комплекс „Струмско”.

На събитието са поканени представители на Министерството на труда и социалната политика, областният управител Костадин Хаджигаев, председателят на Общински съвет Даниела Савеклиева, председателят на Държавна агенция за закрила на детето Калин Каменов и представители на дирекция „Социално подпомагане”.

Изграждането и качествената реализация на центровете е от изключително значение за деинституционализацията на децата от домовете, която тече в цялата страна. Нейната цел е настанените в институции да бъдат преместени в среда, предлагаща по-качествена социална услуга в общността.

На 11 април, от 9:15 часа ще бъде направена първата копка от строителството на трите центъра за настаняване от семеен тип в Благоевград.